Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 6. 2022

Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 23.2. 2014 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 4

900,00 EUR

RVC Senica s.r.o.

Obec Kočín-Lančár

13. 6. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu mOBEC

6

0,00 EUR

Obec Kočín-Lančár

T-MAPY s. r. o.

13. 5. 2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/K/PN/0299 o poskytnutí účelovej dotácie

2022/OBC/R/K/PN/0299

1 000,00 EUR

Obec Kočín-Lančár

Trnavský samosprávny kraj

10. 5. 2022

Kúpna zmluva

5

1,50 EUR

PVOD Kočín

Obec Kočín-Lančár

2. 5. 2022

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0921201507

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0921201507

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Kočín-Lančár

13. 4. 2022

Zmluva o termínovanom úvere

26/001/22

19 791,66 EUR Devätnásťtisícsedemstodevädesiaťjedeneuršesdesiaťšesťcentov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kočín-Lančár

1. 4. 2022

Príloha č. 1

1

6 006,70 EUR šesťtisicšesťeur a sedemdesiaťcentov

ENVI-PAK, a.s.

Obec Kočín-Lančár

31. 3. 2022

Kúpna zmluva

10/2022

6 280,69 EUR

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

Obec Kočín-Lančár

28. 3. 2022

Kúpna zmluva

4

615,00 EUR šestopätnásť eur

Jarmila Orichová

Obec Kočín-Lančár

26. 1. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností

3/2022

Neuvedené

Patrik Plevza

Obec Kočín-Lančár

24. 1. 2022

Kúpna zmluva

3

5,70 EUR päťeur 0,70

František Vlkovič, Anna Horúcková

Obec Kočín-Lančár

13. 1. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. ZSE0921201507

0921201507

4 877,80 EUR štyritisícosemstosedemdesiaťsedem eur,0,80 E

ENVI-PAK, a.s.

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

286/2022

10,00 EUR

Reško Josef

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

12/2022

5,00 EUR

Kovalčíková Alena

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

317/2022

10,00 EUR

Štuková Marta

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

314/2022

10,00 EUR

Rešková Štefánia

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

316/2022

5,00 EUR

Kriho Ján

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

313/2022

5,00 EUR

Ďuriš Ladislav

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

312/2022

5,00 EUR

Ďuriš Ladislav

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

311/2022

5,00 EUR

Brezulová Mária

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

310/2022

5,00 EUR

Masarechová Anna

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

309/2022

10,00 EUR

Kunic Ladislav

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

308/2022

10,00 EUR

Kunic Ladislav

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

307/2022

10,00 EUR

Hornák Patrik

Obec Kočín-Lančár

31. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

306/2022

5,00 EUR

Matejovičová Margita

Obec Kočín-Lančár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 359