Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Zmluvy

 

       
  Dátum Predmet / číslo Partner
  22.09.2021 Dodatok č. 1 k zmluve TextilEco a.s., Bratislava
  14.09.2021  Nájomná zmluva Peter Madeja-M Fire, Dechtice 570
  23.08.2021 Darovacia zmluva

František Vlkovič, Jozef Madunický, Anna Horúcková, Matúš Hruška, Ľudmila Magnusová, Ing. Peter  Duračka, Emília Sedláková, Ľuboš Nováčik,Štefánia Šteruská, a Obec Kočín-Lančár.

 

14.07.2021

Kúpna zmluva Vladimír Vlkovič, Kočín 60
  22.06.2021 Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1635/2013 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
  22.06.2021 Zmluva č. 2021/OBC/R/K/PN/0446 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
  22.06.2021 Zmluva č. 2021/OBC/R/K/PN/0090 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
  13.05.2021 Zmluva o zbere a zhodnocovaní odpadu č.ND 44/2021 KRONOSPAN s.r.o.,Zvolen
  30.04.2021 Dodatok č.4 k zmluve o zriadení Spoločného úradu samosprávy  Mesto Vrbové
  30.04.2021 Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 20.01.2021  ZŠ Chtelnica
  29.04.2021 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 09690/2021/OI Trnavský samosprávny kraj
  22.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Mária Lukačovičová, Kočín 80
  22.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Elena Vlkovičová, Kočín 34
  22.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  22.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Roman Kriho, Lančar 102
  22.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Peter Braško, Lančár 112
  22.04.2021 Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o., Žilina
  16.04.2021 Návrh poistnej zmluvy poistenie vozidiel AXA poisťovňa a.s., Bratislava
  08.04.2021 Rámcová zmluva Obecný podnik služieb, Chtelnica
  08.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mgr. Marián Jurica, PhD. Kočín 129
  08.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Nina Lukačovičová, Kočín 80
  08.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  08.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Roman Kriho, Lančar 102
  08.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Peter Braško, Lančár 112
  08.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Elena Vlkovičová, Kočín 34
  08.04.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mária Lukačovičová, Kočín 80
  06.04.2021 Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 20.01.2021 ZŠ a MŠ Chtelnica
  31.3.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Nina Lukačovičová, Kočín 80
  31.3.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  31.3.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Roman Kriho, Lančar 102
  31.3.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Peter Braško, Lančár 112
  31.3.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Elena Vlkovičová, Kočín 34
  31.3.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mária Lukačovičová, Kočín 80
  29.03.2021 Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 20.01.2021  ZŠ a MŠ Chtelnica
  26.3.2021 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností Ing. Martin Madunický
  26.03.2021 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností Maroš Tomiš
  26.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mária Lukačovičová, Kočín 80
  26.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Elena Vlkovičová, Kočín 34
  26.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Nina Lukačovičová, Kočín 80
  26.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  26.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Roman Kriho, Lančar 102
  26.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Peter Braško, Lančár 112
  25.03.2021 Dodatok č. 512/2019/2 k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
  19.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Elena Vlkovičová, Kočín 34
  19.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Gabriela Barienčíková, Kočín 94
  19.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Nina Lukačovičová, Kočín 80
  19.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  19.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Roman Kriho, Lančar 102
  19.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Peter Braško, Lančár 112
  17.03.2021 Dodatok č.1 o výpožičke ŠÚ SR, Bratislava
  12.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mária Lukačovičová, Kočín 80
  12.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Gabriela Barienčíková, Kočín 94
  12.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Nina Lukačovičová, Kočín 80
  12.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  12.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Roman Kriho, Lančar 102
  12.03.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Peter Braško, Lančár 112
  11.03.2021 Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 20.01.2021  ZŠ a MŠ Chtelnica
  05.03.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Mária Lukačovičová, Kočín 80
  05.03.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Nina Lukačovičová, Kočín 80
  05.03.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Gabriela Barienčíková, Kočín 94
  05.03.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  05.03.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Roman Kriho, Lančar 102
  05.03.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Peter Braško, Lančár 112
  26.02.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Mária Lukačovičová, Kočín 80
  26.02.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Nina Lukačovičová, Kočín 80
  26.02.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Gabriela Barienčíková, Kočín 94
  26.02.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  26.02.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Roman Kriho, Lančar 102
  26.02.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Peter Braško, Lančár 112
  22.02.2021 Dodatok č.002 o dodávke plynu  SPP, Bratislava
  19.02.2021 Zmluva o dobrovoľnickej činnosti  Nina Lukačovičová, Kočín 80
  19.02.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Gabriela Barienčíková, Kočín 94
  19.02.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Elena Vlkovičová, Kočín 34
  19.02.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  19.02.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Roman Kriho, Lančar 102
  19.02.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Peter Braško, Lančár 112
  12.02.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mária Lukačovičová, Kočín 80
  12.02.2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Elena Vlkovičová, Kočín 34
  12.02.2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  12.02.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Roman Kriho, Lančar 102
  12.02.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Peter Braško, Lančár 112
  12.02.2021 Dodatok č. 1 k zmluve z 20.01.2021 ZŠ a MŠ Chtelnica
  26.01.2021 Dodatok k zmluve  Slovak Telekom a.s.Bratislava
  22.01.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Roman Kriho, Lančar 102
  22.01.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Daniel Vlkovič, Kočín 68
  22.01.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnost Peter Braško, Lančár 112
  22.01.2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Anna Ujlacká, Vrbové 513/8
  20.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb ZŠ s MŠ, Chtelnica
  19.01.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mária Lukačovičová, Kočín 80
  19.01.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Elena Vlkovičová, Kočín 34
  12.01.2021 Zmluva o dielo Vodné zdroje Slovakia,s.r.o.Bratislava
  23.12.2020 Zmluva o prenose čísla Orange Slovensko,a.s. Bratislava
  23.12.2020 Príloha č.1 Dodatku k Zmluve Orange Slovensko,a.s. Bratislava
  23.12.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko,a.s. Bratislava
  23.12.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko,a.s. Bratislava
  18.12.2020 Zmluva o pripojení ZSE, Bratislava
  17.12.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 Základná organizácia JDS Kočín-Lančár
  17.12.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 Telovýchovná jednota Kočín-Lančár
  17.12.2020 Zmluva o poskytnutí daru SLSP, a.s. Bratislava
  10.12.2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR, Bratislava
  08.12.2020 Zmluva o odbere biologického odpadu kuchyn. a reštauračného Fidelity Trade,s.r.o.Trnava
  08.12.2020 Zmluva o zbere použitých jedlých olejov a tukov Fidelity Trade,s.r.o.Trnava
  01.12.2020 Zmluva o dielo PVOD Kočín, Šterusy 199
  06.11.2020 Dodatok k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
  30.10.2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Roman Kriho, Lančár 102
  30.10.2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Peter Braško,Lančár 112
  21.10.2020 Zmluva o spolupráci Michal Hruška
  14.10.2020 Dohoda č. 20/06/010/25 ÚPSVaR Piešťany
  09.10.2020 Dodatok č.10, k Zmluve č.1020082006 (449.15 kB) Kopaničiarská odpadová, Kostolné 390
  07.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR, Bratislava
  30.09.2020 Zámenná zmluva Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
  31.08.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom Mesto Vrbové, Obec Prašník, Obec Šípkové, Obec Šterusy, Obec Trebatice, Obec Krakovany a Obec Ostrov
  31.08.2020 Zmluva o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom Mesto Vrbové, Obec Prašník, Obec Šípkové, Obec Šterusy, Obec Trebatice, Obec Krakovany a Obec Ostrov
  24.08.2020 Darovacia zmluva ZM-61-20-1-00328-00010 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  12.08.2020 Kúpno-predajná zmluva Jaroslav Knobloch
  12.08.2020 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Prima banka Slovensko, a.s.
  10.08.2020 Zmluva o dielo PEM TRADE, s.r.o., Púchov
  07.08.2020 Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v RC Slobody zvierat Piešťany Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany
  06.08.2020 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1635/2013 MADE spol s r.o., Banská Bystrica
  05.08.2020 Zmluva o spolupráci Ing. Peter Ďuračka
  09.07.2020 Zmluva o spolupráci Anna Horúcková
  01.07.2020 Zmluva o spolupráci Emília Sedláková
  29.06.2020 Zmluva o spolupráci Ľudmila Magnusová
  26.06.2020 Zmluva o spolupráci František Vlkovič
  19.06.2020 Zmluva o spolupráci Štefánia Šteruská
  17.06.2020 Zmluva o spolupráci Ľuboš Nováčik
  17.06.2020 Zmluva o spolupráci Jozef Madunický
  29.05.2020 Dodatok č. 1 k ZoD č.01/2020/PDO (1.74 MB) OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s.r.o.
  13.05.2020 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny zo dňa 19.5. 2017 ZSE Energia, a.s., Bratislava
  01.05.2020 Príloha č. 1 k zmluve ZSE0921201507 ENVI-PAK,a.s. Bratislava
  30.04.2020 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Matúš Hruška
  16.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme bytu zo dňa 01.07. 2011 Michal Bališ, Kočín 82
  25.03.2020 Zmluva 1/2020 na výrub drevín Dušan Čejtei, Partizánska 380/129, Chtelnica
  25.03.2020 Kúpno-predajná zmluva na nákup motorového vozidla Zuzana Žáková, Trenčianske Jastrabie 15
  10.03.2020 Príloha č.2 Zmluvy č.110 101 14 Marius Pedersen, Trenčín
  28.02.2020 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j.Lančár Ing. Miroslav Jankovič
  14.02.2020 Zmluva so sprostredkovateľom IQ ideas, s.r.o., Nitra
  13.02.2020 Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov IQ ideas, s.r.o., Nitra
  02.02.2020 Nájomná zmluva Bývalí urbarialisti Lančár
  31.01. 2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Roman Reško, Kočín 19
  16.12. 2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov - virtuálny cintorín MAPA Slovakia Digital s.r.o, Bratislava
  16.12. 2019 Zmluva o poskytovaní služieb - GIS obce Kočín-Lančár MAPA Slovakia Digital s.r.o, Bratislava
  12.12. 2019 Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
  12.12. 2019 Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, Bratislava
  10.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2/2020 Základná organizácia JDS Kočín-Lančár, Lančár 84
  9.12. 2019 Zmluva o poskytovaní služby vydávania certifikátov Disig, a.s., Bratislava
  26.11.2019 Dodatok č.9 k Zmluve č.1020082006 Kopaničiarská odpadová spoločnosť, Kostolné 390
  22.11.2019 Dodatok č.1 k zmluve o dielo CO-PRO,s.r.o., Bratislava
  22.11.2019 Zmluva o vývoze pevného domového odpadu OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s.r.o.
  20.11.2019 Kúpna zmluva č. 58/2019 Ľuboš Ulrich - ALU, Hurbanova 1, Piešťany
  14.11.2019 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Mária Kollárová
  01.09.2019 Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany Peter Madeja-M Fire,Dechtice
  13.06.2019 Dodatok k zmluve Slovak Telekom a.s.Bratislava
  02.05.2019 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC,spol.s.r.o.,Bratislava
  29.03.2019 Zmluva o nájme nebyt.priestorov Božena Rešková,Kočín 19
  29.03.2019 Zmluva o odbere odpadu BOMAT s.r.o.,Veľké Orvište 380
  27.03.2019 Dodatok č.3 k zmluve o zriadení Spolučného obecného úradu Mesto Vrbové
  22.03.2019 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Katarína a Andrej Slabí
  14.03.2019 Zmluva o nájme nehnuteľnosti PVOD Kočín, Šterusy 199
  13.03.2019 Dodatok č.001 k zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. Bratislava
  05.03.2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. Bratislava
  04.03.2019 Príloha č. 2 Zmluvy č.11010114 Marius pedersen,a.s. Trenčín
  27.02.2019 Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie Galileo Corporation,Čierná Voda
  15.02.2019 Zmluva P-0031265700 o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa
  11.02.2019 Kúpna zmluva ALFUN sk,s.r.o. Sereď
  05.02.2019 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/244 Komensky,s.r.o. Košice
  05.02.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Komensky,s.r.o košice
  17.12.2018 Zmluva o dielo PVOD Kočín, Šterusy 199
  11.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ZOJDS Kočín-Lančár
  11.12.2019 Zmluva o poskytnití dotácie TJ Kočín-Lančár
  11.12.2018 Zmluva o poskyt.elektron.služieb Prima banka Slovensko
  07.11.2018 Príloha č.1 k Zmluve č.ZSE0921201507 ENVI-PAK,a.s. Bratislava
  26.10.2018 Dodatok č.8 k zmluve č.1020082006 Kopaničiarská odpadová, Kostolné 390
  23.10.2018 Zmluva o spracovaní osob.údajov MADE, Banská Bystrica
  04.10.2018 Zmluva o certifikáte Galileo Corporation s.r.o.
  17.09.2018 Zmluva o dielo Jozef Holienčin,Malé Ripňany
  30.08.2018 Kúpna zmluva na dodávku mäsa Mäsovýroba Vrbové,s.r.o.
  20.07.2018 Mandátna zmluva Prima banka Slovensko,Žilina
  20.07.2018 Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, Žilina
  18.06.2018 Dodatok č.2 k zmluve RVC Senica
  26.06.2018 Zmluva o dielo č. 43/2018/08421 Cesty Nitra,a.s. Nitra
  22.06.2018 Dodatok k zmluve innogy Slovensko sr.o.,Bratislava
  31.05.2018 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Katarína a Ľudovít Janekoví
  21.05.2018 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Šimon Reško
  30.04.2018 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Martin Vadík
  28.03.2018 Zmluva 072TT130029 Pôd.platob.agentúra,Bratislava
  28.02.2018 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Denisa Bučková
  01.01.2018 Príloha č.2 Zmluvy č.11010114 Marius Pedersen,Trenčín
  20.12.2017 Dodatok č.7 k zmluve č.1020082006 Kopaničiarská odpad.,Kostolné
  14.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie ZOJDS Kočín-Lančár
  14,12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Kočín-Lančár
  24.11.2017 Zmluva o dielo BAU cargo,s.r.o.
  03.11.2017 Zmluva o poskyovaní poradenských a konzultačných služieb PROTEUS s.r.o., Trnava
  27.10.2017 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Zdenko Kollárik
  27.10.2017 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Adriana Kováčiková
  27.10.2017 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Marianna Dlábiková
  27.10.2017 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Lenka Mihalkovičová
  16.10.2017 Dohoda č.17/06/010/25 ÚPSVaR Piešťany
  11.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie ZOJDS Kočín-Lančár
  02.10.2017 Zmluva o zbere papiera EKOway,s.r.o. Bratislava
  29.09.2017 Zmluva o dielo č. 17/067 Prvá Európska Konzultačná
  04.09.2017 Zmluva o dodávke plynu SPP,a.s. Bratislava
  18.07.2017 Zmluva o dielo Ľuboš Klč,Dolný Lopašov 282
  21.06.2017 Zmluva miestne komunikácie a parkové úpravy Cesty Nitra
  19.05.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia,a.s., Bratislava
  11.05.2017 Dodatok k zmluve o úvere č.26/019/07 Prima banka Slovensko a.s.
  22.04.2017 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Marek Matejovič
  10.04.2017 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Lenka a Jaroslav Kalní
  01.04.2017 Dodatok k dohode školský obvod Obec Chtelnica
  28.02.2017 Zmluva o nájme bytu v 9 b.j. Lančár Jankovič Miroslav
  31.12.2016 Prenájom PZ Kočín Jaroslav Knobloch, Lančár 107
  29.12.2016 Dodatok č.l k zmluve č. 201404153069 INTA,s.r.o. Trenčín
  27.12.2016 Dodatok č. 1 k zmluve č. ZLP-2016-1232 DataCentrum Bratislava
  12.12.206 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Kočín-Lančár
  16.11.2016 Zmluva o predaji pozemku Pavol Jankovič, Lančár 115
  01.09.2016 Zmluva o dielo-odborné služby CO CO-PRO,spol.s.r.o.
  01.06.2016 Zmluva ZSE0921201507 ENVI-PAK,a.s.Bratislava
  21.06.2016 Dodatok č.1 k zmluve auditor.služby RVC Senica s.r.o.
  24.03.2016 Zmluva ZSE0921201507 ENVI-PAK,Bratislava
  31.12.2015 Zmluva pripojenie datové centrum DataCentrum Bratislava
  15.12.2015 Zmluva poraden.a konzul.služby PROTEUS s.r.o. Trnava
  07.12.2015 Zmluva 15/209 Prvá Európská Konzultačná
  07.12.2015 Zmluva 15/210 Prvá Európska Konzultačná
  29.11.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. Bratislava
  04.11.2015 Dodatok č.2 k Dohode č.005/§10/417/2014 Úrad práce,socialných vecí a rodiny Piešťany
  20.10.2015 Zmluva telefón obec Slovak Telekom,Bratislava
  28.09.2015 Pripojenie informačného systému Data centrum Bratislava
  01.09.2015 Zmluva o dielo Ing. Rudolf Otrísal
  11.08.2015 Zmluva o dielo projektová dokument. SPG Slovakia s.r.o. Trnava
  07.05.2015 Zmluva webhostingových služieb Galileo Corporation,Bratislava
  05.06.2015 Zmluva o dielo emProject, Žilina
  27.05.2015 Dodatok č.2- Spoločný úrad Mesto Vrbové
  19.03.2015 Zmluva 15/017 Prvá Európská konzultačná
  19.03.2015 Zmluva 15/016 Prvá Európská Konzultačná
  19.03.2015 Vypracovanie PHSR MEDIA COELI Trnava
  03.03.2015 Dodatok k zmluve zateplenie MŠ BAU cargo Žilina
  25.02.2015 Zmluva s auditorom RVC Senica
  08.12.2014 Zmluva o dielo 022014/PDO Obecný podnik služ. Chtelnica
  05.09.2014 Zmluva o poskyt.nenávr. príspevku Telovýchovná jednota Kočín
  07.05.2014 Zmuva web stránka obce Galileo corporation, Bratislava
  15.04.2014 Zmluva odber kuchynského odpadu Inta s.r.o. Trenčín
  04.03.2014 Zmluva program LEADER Profi Poľno,s.r.o.
  31.03.2014 Zmluva obchod, bar PZ Kočín Božena Rešková
  15.02.2014 Zmluva zber šatstva Peter Kucharčík
  30.12.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom,a.s.
  16.12.2013 Zmluva č. 378-112-8681/2013 Geodetický a kartog.ústav Blava
  28.11.2013 Prenájom telefónu Telefonica
  28.11.2013 Prenájom telefónu Telefonica
  10.09.2013 Dvete do materskej školy DMplast
  15.07.2013 Zmluva o dodávke plynu SPP
  13.06.2013 Zmluva o poskytnutí podpory Environmentálny fond Bratislava
  27.05.2013 Zámenna zmluva COOP Jednota Trnava
  25.02.2013 Zmluva s poisťovňou dôvera Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.
 

15.11.2012

15.11.2012

19.10.2012

22.06.2012

20.06.2012

02.02.2012

Zmluva o pripojení KD Lančár

Zmluva o pripojení MŠ Kočín

Zmluva o rozdelení nehnuteľnosti.pdf

Zmluva údaje o nehnuteľnostiach

Zmluva o pripojení ZŠ Kočín

Dodatok k zmluve č.4 o dielo

SPP Bratislava 

SPP Bratislava

 

Katastrálny úrad Trnava 

SPP Bratislava 

EZ-ET,s.r.o.

 

01.02.2012

Dodatok č.3 k zmluve KaHR-22VS-0801/0104/65

MH SR
  30.12.2011 Dodatok č. 6 k zmluve č.1020082006 Kopaničiarská odpad.Kostolné
  09.11.2011 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Dodatok č.3 EZ-ET, s.r.o.
  02.11.2011 Záznam z kontroly pred podpisom dodatku Slovenská inovačná a energetická agentúra
  27.5.2011 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Dodatok č.2 EZ-ET, s.r.o.
  27.5.2011 Dodatok č.2 k zmluve KaHR-22VS-0801/0104/65 MH SR
  25.5.2011 Opatrenia na ochranu pred povodňami Slovenský Vodohospodársky podnik, š.p.
  02.05.2011 Dodatok k zmluve č. 02272008 PetroComp Vrbové
  28.12.2010 Dodatok č.1 k zmluve KaHR-22VS-0801/0104/65 MH SR
  10.12.2010 Dodatokč.5 k zmluve č.1020082006 Kopaničiarská odpad.Kostolné
  21.10.2009 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Dodatok EZ-ET, s.r.o.
  29.04.2009 Zmluva o zbere elektroodpadu BOMAT s.r.o. Veľké Orvište
  16.12.2008 Dodatok č. 4 k zmluve č.1020082006 Kopaničiarská odpad.Kostolné
  15.10.2008 Zmluva internet č.02272008 PetroComp, Vrbové
  01.08.2008 Dodatok č.1/2008 k 1101014 Petmas-Onyx,Piešťany
  14.04.2008 Dodatok č. 3 k zmluve č.1020082006 Kopaničiarská odpad.Kostolné
  09.11.2007 Zmluva internet č.0102002007 PetroComp, Vrbové
  01.08.2007 Dodatok č.1/2007 k č.11010114 Petmas-Onyx,Piešťany
  05.04.2007 Zmluva č.11010114 Petmas-Onyx,Piešťany
  20.02.2007 Zmluva č. 1077/06/20RZO Recyklačný fond, Bratislava
  15.12.2006 Dodatok č.1 k zmluve č.1020082006 Kopaničiarská odpad.Kostolné
  25.11.2005 Zmluva č. 10200082006 Kopaničiarská odpad. Kostolné

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:56
TÝŽDEŇ:1627
CELKOM:376812