Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Matrika

 • Adresa: Dolný Lopašov 79, 922 04, Dolný Lopašov
 • Pracovníčka: Zemková Daniela
 • Tel./fax: 033/7794102
 • E-mail: zemkova@obecdlopasov.sk

Matrika je štátnou evidenciou o osobnom stave osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, alebo v cudzine. Do matriky sa zároveň zapisujú údaje o narodení, manželstve a úmrtí a taktiež o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva. Matriku vedie naša obec, ako výkon štátnej správy. 

Narodenie dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa. Príslušný matričný úrad teda vydá rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
K zápisu je potrebné predložiť:

 • Deti narodené v manželstve – občiansky preukaz rodičov, sobášny list
 • Deti narodené slobodnej matke – občiansky preukaz matky, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení rodičovstva spísané na matrike, v prípade ak toto vyhlásenie nie je urobené je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov a ich občianske preukazy
 • Deti narodené rozvedenej matke – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a občiansky preukaz
 • Deti narodené vdove – sobášny list, úmrtný list manžela a občiansky preukaz

Všetky tieto úkony sú vykonané na matričnom úrade bez poplatku a vybavujú sa na počkanie.

Úmrtie občana

Na zápis a vybavenie úmrtného listu je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu zosnulého občana. Na vybavenie úmrtného listu je potrebné predložiť :

 • 3x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vydá obhliadajúci lekár
 • Občiansky preukaz
 • V prípade nariadenej súdnej pitvy aj povolenie k pochovaniu od polície

Vybavenie : na počkanie

Uzavretie manželstva

Na uzavretie manželstva je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti musia byť prítomní obidvaja snúbenci, ktorí po spísaní podpisujú žiadosť o uzatvorenie manželstva. Manželstvo však môže byť uzatvorené aj na inom matričnom úrade, pričom však tento úkon je už spoplatnený. Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive a k spísaniu je potrebné predložiť:

 • Rodné listy snúbencov
 • Platné občianske preukazy
 • V prípade rozvedených právoplatné rozsudky o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • U ovdovelých úmrtný list
 • V prípade maloletých vo veku 16-18 rokov právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • U cudzincov je nevyhnutné okrem už spomínaných dokladov predložiť všetky doklady preložené do slovenského jazyka spolu s dokladom o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príp. vyšším overením, tzv. apostillou

V prípade, ak má už nevesta dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa. V prípade, že snúbenci majú záujem o civilný sobáš v našej obradnej miestnosti všetky detaily si dohodnú na matričnom úrade pri spisovaní zápisnice o uzavretí manželstva.

Zmena priezviska po rozvode manželstva

Túto zmenu umožňuje zákon do troch mesiacov od právoplatného po rozvode manželstva a vykoná sa na matričnom úrade v mieste, kde sa uzatváralo manželstvo nie podľa miesta trvalého pobytu. Ak tak občan urobí do už spomínaných troch mesiacov je zmena bez poplatku, v prípade, že to bude lehota presiahne tri mesiace, je tento úkon spoplatnený a vykoná sa na Obvodnom úrade v Piešťanoch.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť
 • Platný občiansky preukaz
 • Sobášny list
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode

Vydávanie druhopisov matričných dokladov

Výpisy z matričných dokladov je možné vystaviť na počkanie občanovi, ktorý o výpis požiada, príp. rodinnému príslušnikovi. Jedná sa o rodné, sobášne, príp. úmrtné listy v prípade, že matričná udalosť nastala v Dolnom Lopašove. Úkon je spoplatnený.

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:185
TÝŽDEŇ:1751
CELKOM:365550