Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

  • Riadenie a výchovno- vzdelávaciu funkciu MŠ zabezpečuje Bc. Iveta Krihová
  • Výchovno- vzdelávaciu  funkciu zabezpečuje triedna učiteľka Monika Smreková

Zamestnanci školskej jedálne

  • Riadenie a chod školskej jedálne zabezpečuje Viera Moravčíková
  • Prípravu a výdaj stravy zabezpečuje Jana Bališová

Prevádzkoví zamestnanci

  • Čistotu a hygienu priestorov MŠ zabezpečuje Viera Rešková.