Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

Dodatok č. 1 k VZN 2-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dodatok č. 1 k VZN 2-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,57 MB

VZN 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odp.._

SCN_0416.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,08 MB

Príloha č. 2 k VZN 4-2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy MŠ na rok 2022

Príloha č. 2 k VZN 4-2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy MŠ na rok 2022 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,96 kB

2021

VZN č. 1:2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Kočín-Lančár

VZN č. 1:2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Kočín-Lančár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,2 MB

VZN č. 2:2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Kočín-Lančár

VZN č. 2:2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Kočín-Lančár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,88 kB

2020

VZN 1:2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kočín-Lančár

VZN 1:2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kočín-Lančár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,61 kB

VZN č. 2:2020 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Kočín-Lančár

Všeobecne_záväzné_nariadenie_č_2_2020_obce Kočín – Lančár_Prevádzkový poriadok pohrebísk_na_území_obce_Kočín-Lančár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,74 kB

VZN č. 3:2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kočín-Lančár

VZN č. 3:2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kočín-Lančár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,04 kB

VZN č. 4:2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kočín-Lančár

VZN č. 4:2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kočín-Lančár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB

VZN 5:2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kočín-Lančár

VZN 5:2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kočín-Lančár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,08 MB

2019

VZN 1:2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 1:2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,06 kB

VZN 2:2019 o nakladní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

VZN 2:2019 o nakladní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,31 MB

VZN 3:2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN 3:2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 963,91 kB

VZN 4:2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4:2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,73 MB

2016

VZN 2:2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN 2:2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB

VZN 3:2016 o dani z ubytovania

VZN 3:2016 o dani z ubytovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 910,65 kB

VZN 4:2016 o podmienkach poskytovania dotácii

VZN 4:2016 o podmienkach poskytovania dotácii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,18 MB

2015

VZN 1:2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

VZN 1:2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,63 MB

2014

VZN 6:2014 o vylepovaní volebných plagátov

VZN 6:2014 o vylepovaní volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB
Zobrazené 1-20 z 28