Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Pravidlá správania sa na školskom dvore

ŠKOLSKÝ DVOR

V čase od 7:00 do 16:00 je areál školského dvora, ako aj jeho jednotlivé komponenty (preliezky, hojdačky, lavičky a pod. ) VYHRADENÉ PRE DETI MŠ,

s výnimkou dní pracovného pokoja a školských prázdnin.

Prístup na školský dvor ako aj jeho užívanie sú pre verejnosť ZAKÁZANÉ.

Zariadenie školského dvora nebolo vybudované za účelom verejného užívania,

 a bolo hradené z vlastných finančných prostriedkov MŠ získaných spoluprácou MŠ Kočín, obce Kočín-Lančár a rodičov detí navštevujúcich MŠ.

Chceli by sme, aby školský dvor slúžil deťom navštevujúcich MŠ, čo najlepšie a dlhodobo, preto Vás prosíme, rešpektujte NAŠE PRAVIDLÁ.

 

NA ŠKOLSKOM DVORE JE ZAKÁZANÉ:

• zdržiavať sa v areáli školského dvora mimo prevádzkových hodín MŠ

• vstup na trávnaté plochy s bicyklom,skateboardom či kolieskovými  korčuľami

• poškodzovanie komponentov školského dvora (preliezky, hojdačky, lavičky, pieskovisko, hrazdy a iné)

• znečisťovanie odpadom

• fajčenie či manipulácia ohňom

• požívanie alkoholických nápojom či omamných látok

• vodenie psov či iných zvierat

 

ĎAKUJEME