Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Objednávky

 

  Dátum Predmet / číslo Cena EUR s DPH Dodávateľ
  03.11.2021 Oprava miestnej komunikácie Kočín   CS, s.r.o., Trnava
  02.11.2021 Stojany na informačné tabule   Juraj Karlík, Vrbové
  25.10.2021 Vypracovanie statického posudku - Zateplenie KD Lančár   Ing. Tomáš Sopko, Piešťany
  21.10.2021 Doska a výmena ovladacej dosky   Andrej Vacula, Šterusy 149
  11.10.2021 Technické a technologické zabezpečenie identifikácie odpadových nádob   GX SOLUTIONS, a.s., Bratislava
  11.10.2021 Geometrický plán č. 2 k rozparcelovaniu pozemkov IBV od Lančára 2   Roman Klčo, geodetická kancelária, Vrbové
  11.10.2021 Zmluvy k rozparcelovaniu pozemkov IBV od Lančára 2   RK Piešťany, s.r.o.
  20.09.2021 Projektové energetické hodnotenie stavby KD    Ing. Lenka Švecová,Hrnčiarovce na Parnou
  14.09.2021 Meteorologický posudok   Slovenský hydrometeo-rolog. ústav, Bratislava
  07.09.2021 ND na krovinorezy   Špica s.r.o., Sobrance
  19.08.2021 Spevnenie základov domu smútku Lančár   Obecný podnik služieb, Chtelnica
  16.08.2021 Oprava a overenie vodomeru   MENERT spol.s.r.o.,  Šaľa
  10.08.2021 Projektová dokumentácia detské ihriská   Alphabet group s.r.o. Košice-mestká časť Staré Mesto
  05.08.2021 Dovoz štrkodrvy frakcia 16-32 a práce s Merlom   PVOD Kočín, Šterusy 199
  05.08.2021 Výkopové práce traktor-bagrom JCB   Roman Madunický, Kočín 41
  02.08.2021 Odstraňovanie náplavenín, priepustov a čistenie kanálov   Obecný podnik služieb, Chtelnica
  15.07.2021 Dokumentácia pre územné rozhodnutie IBV2 od Lančára   Blanka Nomilnerová,Trnava
  15.07.2021 Stožiar a vlajky   Vlajky EU
  09.07.2021 Stavebné práce - nádvorie pred kultúrnym domom v Lančári   OPS Chtelnica
  09.07.2021 6 ks PP korugovanej rúry DN500x6000 mm SN10   Plastika, a.s., Nitra
  24.06.2021 Tonery do tlačiarne    www.gigaprint.sk
  15.06.2021 Sieť na florbalové bránky + loptičky   www.sportove-potreby.sk
  04.06.2021 Technika na kultúrne akcie   www.thomann.de
  03.06.2021 Prerobenie kancelárského pultu a skriňovú zostavu na šanóny   Jaroslav Šimo,Šterusy79
  14.05.2021 Dopravné značenie   DOPRAVNÉ ZNAČENIE s.r.o.
  13.05.2021 Rekonštrukcia križovatky   OPS Chtelnica
  12.05.2021 Stavebný materiál   MOVAK Vrbové
  10.05.2021 Odborné práce - vyhľadávanie úniku vody   TAVOS, a.s., Piešťany
  10.05.2021 Náhradné diely na krovinorez   Špica s.r.o., Sobrance
  06.05.2021 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu IBV Lančár    Roma Klčo, Vrbové
  26.04.2021 Multifunkčné zariadenie - tlačiareň   www.tonerpartner.sk
  20.04.2021 Rezivo na náučný chodník   PB wood,s.r.o.Trnava
  16.04.2021 Stravné lístky   Edentred
  09.04.2021 Tonery do tlačiarne   Roman Babčan INkarus, Horné Pršany
  25.03.2021 Revízia a servis plyn.zariadení   Andrej Vacula, Šterusy
  22.03.2021 Tonery do tlačiarne   Roman Babčan INkarus, Horné Pršany
  17.03.2021 Tonery do tlačiarne   www.ingram.sk
  17.03.2021 Zámenné zmluvy   RK Piešťany
  16.03.2021 Revízia a dodatok k projektovej dokument.zateplenie KD   Ing.Martin Baláž,Trnava
  16.03.2021 Dokumentácia pre stavebné povolenie transformačnej stanice    DUBROVAY,s.r.o Hlohovec
  12.03.2021 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia asfaltového ihriska na multifunkčné    3MP ateliér, s.r.o., Hlohovec
  10.03.2021 Úprava schodov a parkoviska   OPS, Chtelnica
  05.03.2021 Náhradné diely na krovinorez   Špica s.r.o., Sobrance
  03.03.2021 Objednávka na rúry DN 500x6000   Plastika,a.s.Nitra
  01.03.2021 Tonery do tlačiarne   www.hladamfarby.sk
  01.03.2021 Odborné orezanie drevín v obci   Sroka s.r.o., Pohronská Polhora
  26.02.2021 Prenájom plošiny na orez stromov   Marián Turan,Nitra
  22.02.2021 Tonery do tlačiarne   www.hladamfarby.sk
  16.02.2021 Kniha susedské spory   eshop wolterskluwer
  28.01.2021 Vodomery   Mar-Po,spol.s.r.o.Vrbové
  28.01.2021 Projektová dokumentácia zberný dvor    Ing.Martin Baláž, Trnava
  27.01.2020 Projektová dokumentácia zberný dvor    Ing.Tomáš Sopko,Piešťany
  27.01.2021 Projektová dokument.zberný dvor   Iveta Bagačová,Trnava
  26.01.2021 Na výkaz výmer a rozpočet k projektovej dokumentácií   ARTECO spol.s.r.o.Levice
  13.01.2021 Vodárenský materiál   Mar-Po,spol.s.r.oVrbové
  18.12.2020 Mobil + paušál   Orange eshop
  17.12.2020 Tabuľky, značky a nálepky BOZP   Peter Madeja - M Fire, Dechtice
  02.12.2020 Telefonný aparát   Elektrosped, Bratislava
  27.11.2020 Geodetické a kartografické práce   Roman Klčo, Vrbové
  05.11.2020 Pracovná zdravotná služba   ENSARA, s.r.o., Piešťany
  28.10.2020 Ochranné pomôcky a dezinfekčné prípravky - celoplošné testovanie SR   DAMITO s.r.o., Brunovce
  20.10.2020 Smetné nádoby 120 l   Ferex s.r.o., Nitra
  25.09.2020 Hniezdo na kultúrny dom v Lančári   BAT-MAN, s.r.o., Bardejov
  21.09.2020 Svietidlá na kultúrny dom v Lančári   www.svet-svietidiel.sk
  18.09.2020 Revízia požiarnych vodovodov, oprava a montáž hasiacich prístrojov   Peter Madeja - M Fire, Dechtice
  07.09.2020 Vlajky pred OÚ   Vlajky.EU s.r.o., Praha
  02.09.2020 Nástenky do kultúrneho domu v Lančári   B2B Partner s.r.o., Bratislava
  05.08.2020 Časť projektovej dokumentácie stavby - Zberný dvor Lančár   Ing. Lucia Adamcová, Trnava
  05.08.2020 Časť projektovej dokumentácie stavby - Zberný dvor Lančár   Marián Nomilner, Trnava
  05.08.2020 Časť projektovej dokumentácie stavby - Zberný dvor Lančár   Iveta Bagáčová, Trnava
  01.07.2020 Tonery do tlačiarne   Roman Babčan INkarus
  23.06.2020 Informačné vitríny na cintoríny   Informačné vitríny spol. s.r.o., Lutila
  03.06.2020 Stavebné práce - šachta pri zvonici v Kočíne   Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o.
  27.05.2020 Nálepky a tabuľky na odpadové nádoby a kontajnerové stanovištia   LUNAS SK, s.r.o., Vrbové
  26.05.2020 Stavebné práce v Lančári (plocha na cintoríne)   Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o.
  26.05.2020 Náradie - vŕtačka   www.hej.sk
  26.05.2020 Náradie - teleskopická lupa   Relteco, s.r.o., Sabinov
  14.05.2020 Náhradné diely na krovinorez   Špica s.r.o., Sobrance
  05.05.2020 Studená asfaltová zmes   Stavebné profily, s.r.o., Dolná Breznica
  04.05.2020 Oprava čerpadla   Aquacentrum SK, s.r.o., Piešťany
  28.04.2020 Stavebné práce - šachta pred kultúrnym domom v Lančári   Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o.
  28.04.2020 Stavebné práce - šachta pri autobusovej zastávke v Lančári   Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o.
  15.04.2020 Nálepky na smetné nádoby   LUNAS SK, s.r.o., Vrbové
  14.04.2020 Výbojky do pouličných lámp  

ELKO - družstvo kovovýroba a výroba rozvádzačov, Trebatice

  02.04.2020 Studená asfaltová zmes   Stavebné profily, s.r.o., Dolná Breznica
  02.03.2020 Rámy na evakuačné plány a požiarne smernice   www.dantik.sk
  21.02.2020 Výbojky do pouličných lámp   Megin, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
  20.02.2020 Informačné tabuľky, kancelárske potreby   www.topkancelaria.sk
  20.02.2020 Komplexné dendrologicko-arboristické posúdenie drevín   Tree Care, s.r.o., Piešťany
  20.02.2020 Hasiace prístroje a požiarne príslušenstvo   Peter Madeja - M Fire, Dechtice 
  18.02.2020 Oprava pouličných lámp   Mesto Vrbové
  18.02.2020 Analýza vody na rok 2020   LABEKO, s.r.o., Piešťany
  13.02.2020 Magnetická tabuľa   www.lacnetabule.sk
  12.02.2020 LED svetlá   superled.sk
  24.01.2020 Súprava vidlicových kľúčov   Lidl-shop.sk
  16.01.2020 Digitalizácia inžinierskej siete-vodovod   MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava
  13.01.2020 Tonery do tlačiarni   Roman Babčan INkarus
  18.12.2019 Výkon technika BOZP a PO   Peter Madeja - M Fire
  18.12.2019 Kontrola hydrantov   Peter Madeja - M Fire
  18.12.2019 Kompletný pasport miestnych komunikácií v obci   MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava
  10.12.2019 Stolnotenisové stoly Competition 540 ITTF, modrej farby - 2 ks   ProfiTTsport, s.r.o., Banská Bystrica
  10.12.2019 Rekonštrukcia fasády a okien KD Lančár 2   Ľuboš Ulrich-ALU, Piešťany
  06.12.2019 Lopata na sneh s kolieskami   Vida XL.sk
  04.12.2019 Čistiace potreby   B2B Partner s.r.o.
  27.11.2019 Digitálny pasport na cintoríny   MAPA Slovakia Digital s.r.o.,Bratislava
  25.11.2019 Preambula a hymna SR   www.123obec.sk
  20.11.2019 Objednávka tonerov   PARTNER Retail,Bratislava
  12.11.2019 Rekonštrukcia fasády a okien KD Lančár   Ľuboš, Ulrich-ALU, Piešťany
  12.11.2019 Sklo na okno KD Kočín   Ľuboš Ulrich-ALU,PY
  04.10.2019 Tonery   tonerymaxim.sk
  06.09.2019 Dobové atrakcie hody Lančár   Juraj Lisý, Malacky
  06.09.2019 Pánt na plastové dvere   www.brikol.sk
  12.08.2019 Šmykľavka pri obecnom úrade   www.tpd.sk
  09.08.2019 Dobové atrakcie na hody v Kočíne   Miroslav Haliena
  08.08.2019 Žacia struna do krovinorezu   www.bumbacobchod.sk
  11.07.2019 Orezávanie stromov   Jakub Beles, Vrbové
  12.07.2019 Dopravné značky   Dopravné značenie s.r.o
  11.07.2019 Materiál do kosačky   Špica s.r.o.,Sobrance
  27.05.2019 LCD monitor, set klávesnica a myš   www.gigastore.sk
  23.05.2019 Tonery a skartovačka   FaxCOPY
  02.05.2019 Kryt strunovej hlavy   bumbacobchod.sk
  17.04.2019 Reproduktor   RH SOUND, s.r.o.
  12.04.2019 Materiál do kosačky   Špica s.r.o.,Sobrance
  27.03.2019 Stravné lístky   Edenred
  11.02.2019 Rozbory vody   Labeko, Piešťany
  25.10.2018 Cement   Juraj Karlík, Vrbové
  19.10.2018 Magnetická tabuľa   Office Depot
  17.10.2018 Inventár KD   4HOME
  16.10.2018 Stožiare na vlajky   REMOS,s.r.o.Bratislava
  10.10.2018 Inventár KD   4HOME
  11.07.2018 Inventár KD   4HOME
  04.07.2018 Objednávka WC   Johnny servis
  11.04.2018 Oprava verejné osvetlenie   Wofis Trnava
  15.01.2018 Strop KD Lančár   MPL espaces,Piešťany
  21.08.2017 Fólia na okná KD Kočín   O.P.O.M. Piešťany
  17.08.2017 Tlačivá pre materskú školu   ŠEVT a.s.Ban.Bystrica
  12.07.2017 Fasáda KD Kočín, školský byt   Ľuboš Klč,DolnyLopašov
  11.07.2017 Oprava obecného rozhlasu   Wofis,Trnava
  22.05.2017 Oprava obecného rozhlasu   Wofis,Trnava
  14.02.2017 Rozbory vody   Labeko s.r.o. Piešťany
  07.11.2016 Objednávka tlačív   Cart Print Nitra
 

07.07.2016

Objednávka WC   JOHNNY Servis,Gajary
  26.05.2016 Detské ihriská   ZOFI Nitra
  19.05.2016 Vodomery   K.B.F.Group,Stará Turá
  28.04.2016 Stavebný materiál   MEDDA Vrbové
  13.11.2015 Projektové práce   Creo Art - Ing. arch. Marek Šandrik, Piešťany
  26.09.2015 Lístky na prestavenie - MŠ   p. Furdová
  06.08.2015 Bariérové oplotenie, plotne, stĺpiky   LUNA-PLOTY
  03.08.2015 Oprava dávkovača chlóru   ProMinent Slovensko
  28.07.2015 Oprava dávkovača chlóru  

ProMinent Slovensko

  30.07.2014 Dvere,okienka,parapetné dosky KD   Mário Bašnák,Chtelnica
  21.05.2014  Vývoz kontajnerov    Peter Čendek, Borovce
  20.06.2013  Betón na opravu cesty    PVOD Kočín
  31.01.2013  Oprava čerpadla    Belumi
  22.11.2012   Oprava NN kábla    ZSE
  15.11.2012  Rozbor vody    Labeko Piešťany
  23.10.2012  Rozbor vody    Regionálny úrad Trnava
  16.8.2012  Stoly    KONEX
  27.7.2012  Stoličky a stoly    KONEX
  10.7.2012   Rezanie asfaltu    Pavol Gula
  13.6.2012  Kataster    Katastrálny úrad
  9.3.2012  Obedy    Peter Majerník

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8 9
1
10 11
1
12 13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:190
TÝŽDEŇ:744
CELKOM:350085