Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Všeobecne záväzné nariadenia

Príloha č. 2 k VZN 4-2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy MŠ na rok 2022 

VZN č. 2/2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Kočín-Lančár

VZN č. 1/2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Kočín-Lančár

VZN 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kočín-Lančár

VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kočín-Lančár

VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kočín-Lančár

VZN č. 2/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Kočín-Lančár

VZN 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kočín-Lančár

VZN 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN 2/2019 o nakladní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

VZN 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

VZN 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácii

VZN 3/2016 o dani z ubytovania

VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

VZN 8/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

VZN 7/2014 o podmienkach predaja výrobkov... Trhový poriadok

VZN 6/2014 o vylepovaní volebných plagátov

VZN 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

VZN 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ...

VZN 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

VZN 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

VZN 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku...

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:62
TÝŽDEŇ:696
CELKOM:319279