Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár
Kočín - Lančár Kočín - Lančár

Opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s ochorením koronavírus na území SR

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 033 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténe a izolácii osôb

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 032 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 031 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 029 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 028 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 027 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 026 ÚVZ SR - Opatrenia k izolácií a karanténe osôb

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 025 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 024 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 022 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 021 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 020 ÚVZ SR - Opatrenia k izolácií a karanténe osôb - zmena

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 019 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 018 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí - zmena

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 017 ÚVZ SR - Opatrenia k izolácií a karanténe osôb

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 016 ÚVZ SR - Opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 015 ÚVZ SR - Opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 014 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 013 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 012 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 011 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 010 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 007 ÚVZ SR - Opatrenia k izolácií a karanténe osôb

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 006 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok 

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 005 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 004 ÚVZ SR - Opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 003 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 002 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 32-2022 Vyhláška 001 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 312 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 311 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 310 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 309 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 307 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 306 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 301 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí - zmena

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 290 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 289 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 268 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 264 ÚVZ SR - Opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 263 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 262 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 261 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 260 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 259 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 258 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 257 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, trestu odňatia slobody a nemocnici pre obvinených a odsúdených

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Redakčné oznámenie 256 ÚVZ SR - o oprave chýb vo vyhláške ÚVZ SR č. 254_2021

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 255 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 254 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 253 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 252 ÚVZ SR - Opatrenia k izolácií a karanténe osôb v súvislosti s ochorením COVID-19

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 250 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 247 ÚVZ SR - Opatrenia k izolácií a karanténe osôb v súvislosti s ochorením COVID-19

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 244 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške ÚVZ SR 239_2021

Dôvodová správa k vydaným vyhláškam ÚVZ SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 241 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 240 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 239 ÚVZ SR - Opatrenia k izolácií a karanténe osôb

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 238 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 237 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 236 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí - doplnenie vyhlášky ÚVZ SR č. 233_2021

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 234 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 233 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Dôvodová správa k vyhláške ÚVZ SR č. 231 - 2021

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 231 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 227 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 226 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 223 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 219 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 218 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 217 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 216 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 212 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR

Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške ÚVZ SR 208 - 2021

Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške ÚVZ SR 207 - 2021

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 208 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 207 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 206 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR ročník 31-2021 Vyhláška 205 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vestník vlády SR ročník 31-2021 - Vyhláška 204 ÚVZ SR - Opatrenia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19

Vestník vlády SR ročník 31-2021 - Vyhláška 203 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 - Vyhláška 202 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vestník vlády SR ročník 31-2021 - Vyhláška 200 ÚVZ SR - Opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vestník vlády SR ročník 31-2021 - Vyhláška 199 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vestník vlády SR ročník 31-2021 - Vyhláška 195 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR 

Vestník vlády SR - ročník 31-2021 - Vyhláška 194 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vestník vlády SR - ročník 31-2021 - Vyhláška 187 ÚVZ SR - Opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľa

Vestník vlády SR - ročník 31-2021 - Vyhláška 186 ÚVZ SR - Opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

Vestník vlády SR - ročník 31-2021 - Vyhláška 176 ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR 

Vestník vlády SR - ročník 31-2021 - Vyhláška 175 ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

Vestník vlády SR čiastka 51-2021 - Vyhlášky ÚVZ SR - Opatrenia ku prevádzkam, hromadným podujatiam, karanténnym povinnostiam, k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR čiastka 46-2021 - Vyhláška ÚVZ SR - Opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vestník vlády SR čiastka 40-2021 - Vyhlášky ÚVZ SR - Opatrenia ku prevádzkam, hromadným podujatiam, karanténnym povinnostiam a rúškam

Vestník vlády SR čiastka 26-2021 - Vyhláška ÚVZ SR - Opatrenia ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR čiastka 21-2021 - Vyhláška ÚVZ SR - Opatrenia ku prevádzkam a hromadným podujatiam

Vestník vlády SR čiastka 19 - 2021 - Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR, k izolácii osôb, k prevádzkam a hromadným podujatiam, vstupu do prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vestník vlády SR čiastka 16 - 2021 - Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia k prevádzkam a vstupu do priestorov zamestnávateľa 

Vestník vlády SR čiastka 8-2021 Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia k prevádzkam, hromadným podujatiam a vstupu do prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

Vestník vlády SR čiastka 4-2021 Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR 

Vestník vlády SR čiastka 2-2021 - Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia k prevádzkam a hromadným podujatiam

Vestník vlády SR - čiastka 38-2020- Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia k prevádzkam a hromadným podujatiam

Vestník vlády SR - čiastka 36-2020- Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia k prevádzkam a hromadným podujatiam

Vestník vlády SR - čiastka 33-2020- Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia ku karanténnym povinnostiam

Vestník vlády SR - čiastka 31-2020- Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia ku karanténnym povinnostiam

Vestník vlády SR - čiastka 29-2020- Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia ku karanténnym povinnostiam

Vestník vlády SR - čiastka 26/2020- Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR, k prevádzkam a hromadným podujatiam

Vestník vlády SR - čiastka 23/2020- Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia k preukazovaniu negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID 19 pred vstupom do priestorov škôl

Vestník vlády SR - čiastka 22/2020- Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia prevádzky a hromadné podujatia

Vestník vlády SR - čiastka 21/2020- Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR - čiastka 20/2020- Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia k preukazovaniu negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID 19 pred vstupom do priestorov škôl

Vestník vlády SR - čiastka 19/2020- Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR čiastka 17_2020 - Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia k obmedzeniam prevádzok, hromadným podujatiam, karanténne opatrenia po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR čiastka 16/2020 - Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia k obmedzeniam prevádzok, hromadným podujatiam, prechod cez územie SR

Vestník vlády SR čiastka 14/2020 - Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, prechod cez hranice územia SR

Vestník vlády SR čiastka 12/2020 - Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vestník vlády SR čiastka 11/2020 - Vyhlášky ÚVZ SR - opatrenia - nosenie rúšok, prevádzky, hromadné podujatia, karanténa, zdravotná starostlivosť, sociálne služby, izolácia pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 15.10. 2020 - prevádzky, hromadné podujatia - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 15.10. 2020 - nosenie rúšok - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.10. 2020 - prevádzky, hromadné podujatia - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.10. 2020 - prevádzky, hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.10. 2020 - nosenie rúšok - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.10. 2020 - prechod cez hranice územia SR

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 18.09. 2020 - prevádzky, hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 18.09. 2020 - prechod cez hranice územia SR, rizikové krajiny

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 14.09. 2020 - nosenie rúšok - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 10.09. 2020 - prevádzky, hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 10.09. 2020 - prechod cez hranice územia SR - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.09. 2020 - povinnosť zamestnávateľa

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.09. 2020 - prechod cez hranice územia SR, rizikové krajiny, domáca izolácia

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.09. 2020 - prevádzky, hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.09. 2020 - nosenie rúšok - zmena

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 20.07. 2020 - prechod cez hranice SR - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 06.07. 2020 - domáca izolácia, rizikové krajiny

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 04.07. 2020 - nosenie rúšok - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 04.07. 2020 - prevádzky, hromadné podujatia - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.07. 2020 - prevádzky, hromadné podujatia

Manuál letnej kúpacej sezóny 2020 vydaný ÚVZ SR

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 20.06. 2020 - nosenie rúšok na stredných školách

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 20.06. 2020 - prechod cez hranice územia SR, doplnenie bezpečných štátov

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 20.06. 2020 - prevádzky a hygiena potravín

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 10.06. 2020 - nosenie rúšok - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 10.06. 2020 - prevádzky - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 10.06. 2020 - domáca izolácia a zrušenie štátnej karantény

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 05.06. 2020 - prechod cez hranice s Rakúskom a Maďarskom

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 04.06. 2020 - prechod cez hranice s Českou republikou

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 03.06. 2020 - prevádzky 4. fáza

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 03.06. 2020 - nosenie rúšok - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 03.06. 2020 - zrušenie zákazu návštev

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 02.06. 2020 - prechod cez hranice územia SR

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 01.06. 2020 - prevádzky škôl

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 28.05. 2020 - nosenie rúšok - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 27.05.2020 - eKaranténa a štátna karanténa - zmena

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 27.05. 2020 - prevádzky - výnimky

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 26.05. 2020 - eKaranténa-štátne zariadenia

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 22.05. 2020 - eKaranténa a štátna karanténa

Opatrenie ÚVZ SR, účinné od 01.06. 2020 - prevádzky a zariadenia pre deti a mládež

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 21.05. 2020 - štátna karanténa

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 20.05. 2020 - hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 20.05. 2020 - rúška

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 20.05. 2020 - prevádzky 3. fáza

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 13.05. 2020 - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania, rehabilitácie

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 07.05. 2020 - pohreby a schôdze štátnych a samosprávnych orgánov

Opatrenia ÚVZ SR, platné od 06.05. 2020 - prevádzky 2. fáza

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 06.05. 2020 - bohoslužby

Usmernenie k opatreniu ÚVZ SR, platné od 23.04. 2020 - športoviská

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 22.04.2020 - otvorenie prevádzok (režimové opatrenia)

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 22.04. 2020 - schôdze štátnych orgánov

Opatrenie ÚVZ SR, platné od 21.04.2020 - do odvolania - povinnosť nosiť rúška

Opatrenie UVZSR, platné od 06.04.2020 - aktualizované karanténne opatrenia

Opatrenie UVZSR, platné od 30.03.2020 - do odvolania - prevádzky

Opatrenie UVZSR, platné od 27.03.2020 - do odvolania - zákaz prevádzok v nedeľu - doplnenie ZMENA

Opatrenie UVZSR, platné od 25.03.2020 - do odvolania - povinnosť nosiť rúška

Opatrenie UVZSR, platné od 25.03.2020 - do odvolania - poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie UVZSR, platné od 25.03.2020 - do odvolania - zákaz prevádzok v nedeľu

Opatrenie UVZSR, platné od 25.03.2020 - do odvolania - zákaz hromadných podujatí

Opatrenie UVZSR, platné od 19.03.2020 - aktualizované karanténne opatrenia

Opatrenie UVZSR, platné od 16.03.2020 - zmena prevádzky

Opatrenie UVZSR, platné od 16.03.2020 - o zákaze a obmedzení prevádzky

Opatrenie UVZSR, platné od 13.03.2020 - prevádzky

Opatrenie UVZSR, platné od 13.03.2020 - izolácia v domácom prostredí - doplnená

Opatrenie UVZSR, platné od 07.03.2020 - zákaz návštev na lôžkových oddeleniach

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Mapový portál obce

MAPA

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE O KORONAVÍRUSE

.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odpadové hospodárstvo

Ako triediť odpad

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 76
TÝŽDEŇ: 997
CELKOM: 232319