Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár
Kočín - Lančár Kočín - Lančár

Zmeny v autobusovej doprave týkajúce sa uzávery priecestia medzi obcami Rakovice – Veselé

.

.

Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. oznamuje občanom zoznam zmien v prímestskej autobusovej doprave, ktoré sa týkajú uzávery priecestia medzi obcami Rakovice – Veselé.

Boli upravené a pridané autobusové spojenia a bola upravená prestupná doba na niektorých spojoch pri prestupe na zastávkach Rakovice a Veselé pri moste.

Cestovné poriadky boli schválené Trnavským samosprávnym krajom s platnosťou od 15.8. 2022.

Ide o nasledujúce autobusové spoje:

204403

Spoj č. 1 – zrušený (len počas uzávierky mosta v obci Rakovice – Veselé; náhrada = spoj č. 105)

Spoj č. 105 – posun spoju z 05:50 hod na 06:00 hod; doplnené čas. Údaje v úseku

Piešťany,Adam Trajan čerp.st. -> V.Kostoľany, Hollého ul.; príchod na koneč. zast.

V.Kostoľany, OcÚ o 06:30 hod

Spoj č. 130 – posun spoju z 05:25 hod na 05:20 hod; úprava čas. úajov po trase; -5 min

jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 05:45 hod

Spoj č. 6 – posun spoju z 07:00 hod na 06:50 hod

Spoj č. 140 – doplnený čas. údaj 07:38 hod na zast. Piešťany,Adam Trajan čerp.st.;

úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 07:45 hod

204404

Spoj č. 43 – doplnený čas. údaj 19:28 hod na zast. Trebatice, obec

Spoj č. 16 – doplnené čas. údaje na zast. v úseku Trebatice, rázc.-> Borovce, ZŠ; + 8 min

jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 14:45 hod; zapracované

„neplatenie zachádzky cez obce Borovce a Rakovice pre cestujúcich do Piešťan“;

zrušený čas. údaj na zast. Trebatice, obec

Spoj č. 45 – doplnené čas. údaje na zast. v úseku Borovce, ZŠ -> Trebatice, rázc.;

+ 8 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Krajné, aut.st. o 22:08 hod; zapracované

„neplatenie zachádzky cez obce Borovce a Rakovice pre cestujúcich do Vrbové ->

Krajné“; zrušený čas. údaj na zast. Trebatice, obec

204405

Spoj č. 5 – posun spoju z 06:20 hod na 06:30 hod

204408

Spoj č. 37 – spoj spustený do prevádzky = zmena znam. nad spojom z „ X,88“ na

„X,43“

204414

Spoj č. 109 – posun spoju z 17:05 hod na 17:10 hod; úprava čas. údajov po

trase; +2 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Rakovice o 17:22 hod

Spoj č. 102 – posun spoju z 07:40 hod na 07:45 hod

Spoj č. 26 – zrušený; (len počas uzávierky mosta v obci Rakovice – Veselé;

náhrada = spoj č. 102)

Spoj č. 106 – doplnený čas. údaj 11:26 hod na zast. Trebatice, obec

Spoj č. 112 – posun spoju z 17:17 hod na 17:24 hod; úprava čas. údajov po

trase; +3 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 17:43 hod

204415

Spoj č. 103 – posun spoju z 05:15 hod na 05:10 hod;

Spoj č. 101 – na zast. V.Kostoľany, OcÚ doplnená pozn. „ je možná nadväznosť na spoj

6/204403 do Piešťan“

Spoj č. 153 – nový spoj; znam. „ X,10“ ; Piešťany, AS 13:25 hod – Rakovice 13:50 hod

(bez čas. údaju na zast. Trebatice, obec)

Spoj č. 4 – posun spoju z 04:40 hod na 04:45 hod; úprava čas. údajov po trase; -1 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Veselé, cintorín o 05:06 hod

Spoj č. 6, 102 – na zast. Veselé, cintorín doplnená pozn. „ je možná nadväznosť na spoj

8/204415 do Piešťan“

Spoj č. 8 – posun spoju z 06:20 hod na 06:25 hod; na zast. Rakovice doplnená pozn. „ čaká

spoj 6/204415 zo smeru Chtelnica->Veselé“

Spoj č. 132 – posun spoju z 06:35 hod na 07:05 hod; úprava čas. údajov po trase; +5 min

jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 07:30hod; na zast. Rakovice doplnená

pozn. „ čaká spoj 102/204415 zo smeru V.Kostoľany->Veselé“

Spoj č. 152 – nový spoj; znam. „ X,10“ ; Rakovice 13:55 hod – Piešťany, AS 14:20 hod

(cez na zast. Trebatice, obec)

Spoj č. 56 – zmena znam. nad spojom z „ X,68“ na „X“

Spoj č. 147 - posun spoju z 13:55 hod na 14:10 hod

Spoj č. 148 - posun spoju z 14:20 hod na 14:35 hod

204419

Spoj č. 21, 24 – spoje spustené do prevádzky = zmena znam. nad spojom z „ X,88“ na

„X,43“

Spoj č. 29 - posun spoju z 14:45 hod na 15:00 hod

Spoj č. 18 - posun spoju z 15:20 hod na 15:25 hod

204426

Spoj č. 5, 8 – spoje spustené do prevádzky = zmena znam. nad spojom z „ X,88“ na

„X,43“

Spoj č. 105, 106 – zrušené spoje

205 403

Spoj č. 10 - posun spoju z 09:35 hod na 09:40 hod; úprava časových údajov po Kúty,

 žel.st. príchod do Kúty žel.st. 9:54 hod; na zástavke Kúty ,žel.st. doplnená pozn.

 „čaká vlak z BA max 5min.“

Spoj č. 8 - na zástavke Kúty, žel.st. doplnená pozn. „čaká vlak z BA max 5min.“

Spoj č. 16 –  posun spoju len v úseku Kúty žel.st. -> Senica, AS z 15:05 hod na 15:10 hod;

príchod na konečnú zástavku Senica, AS o 16:05 hod

Spoj č. 14 – posun spoju z 14:35 hod na 14:10 hod; zrušená prestávka na zast. Kúty

žel.st., príchod na koneč. zást. štín-Stráže, nám. o 14:40 hod

205 418

Spoj č. 18 – posun spoja v úseku Kúty, konečná-> Kúty žel. st. z 12:30 hod na 12:35 hod;

posun spoja v úseku Kúty žel. st. -> Šaštín-Stráže, nám. z 12:55 hod na 13:05 hod; príchod

na koneč. zast. Šaštín-Stráže, nám. o 13:27 hod; na zástavke Kúty žel.st. zrušená pozn.

„čaká vlak“

Spoj č. 24 – posun spoja v úseku Kúty žel. st. -> Šaštín-Stráže, nám. z 16:15 hod na

16:25 hod;

Spoj č. 12 –na zast. Kúty žel. st. zrušená pozn.„čaká vlak“

205 411 

Spoj č. 14 – posun spoju z 07:50 hod na 07:42 hod

Cestovné poriadky schválené Trnavským samosprávnym krajom s platnosťou od 25.7. 2022.

203406

Spoj č. 10 – časový posun spoja z 13:05 hod na 12:55 hod; ( o 10 min. skôr)

204401

Spoj č. 101 – časový posun spoja z 04:00 hod na 04:10 hod; (posun o 10 min. neskôr)

Spoj č. 102 –časový  posun spoja z 04:15 hod na 04:25 hod; (posun  o 10 min, neskôr)

204403

Spoj č. 143 – časový posun spoja z 08:20 hod na 08:25 hod; ( posun o 5 min. neskôr)

Spoj č. 130 – posun spoja z 05:05 hod na 05:25 hod; (posun o 20 min. neskôr)

Spoj č. 154 – posun spoja z 16:30 hod na 16:50 hod; (posun o 20 min. neskôr)

Spoj č. 156 – posun spoja z 19:25 hod na 19:30 hod; (posun o 5 min. neskôr)

 

204404

Spoj č. 43 – zapracované časové polohy na autobusových zastávkach v úseku Borovce, ZŠ – Trebatice rázc.;predĺžená jazdná doba spoja o 9 min ; upravené časové polohy v úseku Krakovany žel zast. -  Myjava; príchod na konečnú  zastávku  Myjava, Jednota o 20:14 hod

Spoj č. 2, 42 – upravené časové polohy  v úseku Rakovice - Piešťany; predĺžená jazdná doba spoja o 4 min.

Spoj č. 16 –     zapracovaná časová poloha  na  autobusovej zastávke Piešťany, ObÚ Juh

204406

Spoj č. 38 –     časový posun spoja  z 20:05 hod na 20:20 hod; posun spoja o 15 min. neskôr)

204414

Spoj č. 101 – časový posun spoja z 06:00 hod na 06:05 hod;  (posun spoja o 5 min. neskôr)

Spoj č. 103 – časový posun spoja z 09:45 hod na 09:50 hod; (posun spoja o 5 min. neskôr)

Spoj č. 105 –časový  posun spoja z 20:20 hod na 20:35 hod; (posun spoja o 15 min. neskôr)

Spoj č. 104 – časový posun spoja z 10:40 hod na 10:35 hod; (posun spoja o 5 min. skôr)

Spoj č. 106 – časový posun spoja z 10:40 hod na 11:20 hod; (posun spoja o 40 min. neskôr)

Spoj č. 114 – nový spoj; označený znamienkom: „ X“- premáva počas pracovných dní  ; Rakovice 16:38 hod – Vrbové,nám. 16:48 hod

204415

Spoj č. 149 – nový spoj; označený znamienkom : „ X“ – premáva počas pracovných dní ; Piešťany, AS 17:15 hod – Rakovice 17:39 hod

Spoj č. 151 – nový spoj; označený znamienkom: „ X“ – premáva počas pracovných dní; Piešťany, AS 18:10 hod – Rakovice 18:34 hod

Spoj č. 150 – nový spoj; označený znamienkom : „ X“ – premáva počas pracovných dní ; Rakovice 18:35 hod –Piešťany, AS 19:00 hod

Spoj č. 103 –časový  posun spoja z 04:55 hod na 05:15 hod; (posun spoja o 20 min. neskôr)

Spoj č. 13 – časový posun spoja  z 08:40 hod na 08:30 hod; (posun spoja o 10 min. skôr)

Spoj č. 11 – časový posun spoja  z 09:00 hod na 09:05 hod; (posun spoja o 5 min. neskôr)

Spoj č. 15 –časový  posun spoja z 10:10 hod na 10:30 hod; (posun spoja o 20 min. neskôr)

Spoj č. 109 – na autobusovej zastávke . Veselé, cintorín doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo spoju 19 linky 204415 zo smeru  Piešťany-Rakovice“

Spoj č. 23 – časový posun spoja z 15:30 hod na 15:10 hod  (posun spoja o 20 min. skôr)

Spoj č. 141 –časový  posun spoja z 16:20 hod na 16:40 hod; (posun spoja o 20 min. neskôr)

Spoj č. 105 – na autobusovej zastávke  Veselé, cintorín doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo  spoju 25 linky 204415 zo smeru  Piešťany-Rakovice“

Spoj č. 143 – časový posun spoja z 19:15 hod na 19:20 hod; (posun spoja o 5 min. neskôr)

Spoj č. 137 – zapracovaná časová poloha na autobusovej zastávke Trebatice, obec

Spoj č. 135 – časový posun spoja z 22:25 hod na 22:45 hod; (posun spoja o 20 min. neskôr) zapracovaný čas. údaj na autobusovej zastávke  Trebatice, obec;

Spoj č. 39 – časový posun spoja z 23:15 hod na 23:10 hod; (posun spoja o 5 min. skôr)

Spoj č. 4 – časový posun spoja z 04:30 hod na 04:50 hod; (posun spoja o 20 min. neskôr)

Spoj č. 112 – časový posun spoja z 08:50 hod na 08:55 hod; (posun spoja o 5 min. neskôr)

Spoj č. 146 – časový posun spoja z 09:00 hod na 09:10 hod; (posun spoja o 10 min. neskôr)

Spoj č. 134 – časový posun spoja z 09:10 hod na 08:55 hod; (posun spoja o 15 min. skôr)

Spoj č. 18 –časový posun  posun spoja z 11:10 hod na 10:45 hod; (posun spoja o 25 min. skôr)

Spoj č. 54 – časový posun spoja z 15:55 hod na 16:15 hod; (posun spoja 20 min. neskôr)

Spoj č. 32 – časový posun spoja z 16:20 hod na 16:35 hod;( posun spoja o 15 min.  neskôr) na autobusovej zastávke Rakovice doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo spoju 34 linky 204415 zo smeru  Chtelnica-Veselé“

Spoj č. 40 – časový posun spoja z 18:50 hod na 18:55 hod; (posun spoja o 5 min. neskôr)

Spoj č. 136 – zapracovaná časová poloha na autobusovej zastávke  Trebatice, obec; na autobuosvej zastávke  Rakovice doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo spoju 24 linky 204414 zo smeru Trnava-Veselé“

204416

Spoj č. 29 – časový posun spoja z 12:50 hod na 12:55 hod; (posun spoja o 5 min. neskôr) zrušené časové polohy na autobusovej zastávke  Kočín-Lančár,Kočín a Kočín-Lančár,Lančár; skrátená jazdná doba spoja o 5 min. príchod na konečnú  autobusovú  zastávku Chtelnica, nám. bez zmeny

Spoj č. 12 – zapracovaná časová poloha  05:31 hod na autobusovej zastávke Krakovany, žel. zast.

204426

Spoj č.  105 – nový spoj = náhrada za spoj č. 5, spoj  skrátený po autobusovú zastávku  Ducové, OcÚ  - spoj  premáva len počas uzávery  mosta Rakovice-Veselé označený znamienkom  „X“ – premáva počas pracovných dní ; Piešťany, AS – 16:10 hod - Ducové, OcÚ 16:37 hod

Spoj č.  106 – nový spoj - náhrada spoju c. 8, ale skrátený po autobusovú zastávku  Ducové, OcÚ -  premáva len počas uzávery  mosta Rakovice-Veselé označený znamienkom „X“ – premáva počas pracovných dní ; Ducové, OcÚ 16:40 hod - Piešťany, AS 17:59 hod

207407

Spoj č. 38 – časový posun spoja z 19:05 hod na 19:10 hod; (posun spoja o 5 min. neskôr)

Prílohy

Cestovné poriadky od 15.08. 2022

CP od 15.8.2022.rar
Typ súboru: RAR Archív, Velkosť: 765,67 kB
Dátum vloženia: 12. 8. 2022 11:20
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 8. 2022 11:24
Autor: Správce Webu

Mapový portál obce

MAPA

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE O KORONAVÍRUSE

.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odpadové hospodárstvo

Ako triediť odpad

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 72
TÝŽDEŇ: 993
CELKOM: 232315