Menu
Obec Kočín-Lančár
ObecKočín-Lančár

Informácie k zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitých kuchynských olejov a tukov v obci Kočín-Lančár od 01.01. 2021

.

.

Vážení občania,

v našej obci je ďalším hlavným cieľom v oblasti odpadového hospodárstva pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady (BRKO) odkloniť ich od skládkovania, nakoľko ich skládkovanie má výrazne negatívny environmentálny vplyv na znečisťovanie vôd, pôdy a ovzdušia.

Je potrebné, aby sa každý občan dôsledne zameral na separovanie týchto BRKO. Vyseparovanie čo najväčšieho množstva odpadov bude mať veľký vplyv pre výpočet celkovej miery triediteľnosti obce, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na poplatku za skládkovanie. Malo by nám všetkým záležať na tom, aby sa v obci separovalo čo najviac.

V súvislosti s aktuálne platnou legislatívou bude zber BRKO a použitých olejov a tukov v obci uskutočňovaný od 01.01. 2021. 

Z uvedených dôvodov obec pristúpila ku zmluve so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu  kuchynských odpadov a použitých olejov z domácností. V obci budú od 01.01. 2021 rozmiestnené 120 l nádoby pre tento druh odpadov na zberných stojiskách v oboch častiach obce.

Postup pri zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO):

Do Vašich domácností ste dostali biele vedrá označené nálepkou na zber BRKO.

 1. BRKO je potrebné v domácnosti vyhadzovať do vedier na to určených.
 2. Následne je potrebné BRKO vo vedrách vyniesť do označenej nádoby na BRKO (hnedej farby; hnedo-zelenej farby), ktorá bude umiestnená na kontajnerových stojiskách v oboch častiach obce.
 3. Zložky odpadu, ktoré patria do kategórie BRKO:
 • tuhé a tekuté zvyšky potravín
 • staré zaváraniny, omáčky, potraviny po záruke
 • odpad z čistenia potravín, pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, pečivo, káva, čaj
 • kosti

Zložky odpadu, ktoré nepatria do kategórie BRKO:

 • akékoľvek papierové a umelé obaly
 • zelený odpad zo záhrad
 • trus domácich zvierat
 • obsah vysávača, lepenka, cigarety

.

Postup pri zbere použitých jedlých olejov a tukov:

 1. Použitý olej (tuk) v domácnosti je potrebné preliať do čistej PET fľaše alebo inej uzatvorenej nádoby.
 2. Fľašu alebo inú nádobu je potrebné bezpečne uzatvoriť.
 3. Riadne uzatvorenú fľašu alebo inú nádobu s použitým olejom (tukom) je potrebné vhodiť do označenej nádoby na použitý kuchynský olej (hnedej farby; hnedo-zelenej; príp. čiernej farby), ktorá bude umiestnená na kontajnerových stojiskách v oboch častiach obce.

.

Žiadam občanov, aby BRKO dávali výlučne do týchto nádob, ktoré budú každý týždeň vyvážané. Súčasne prosím občanov, aby tento odpad nedávali do nádob na komunálny odpad. Postupne ako si túto separáciu osvojíme, budeme pridávať ďalšie nádoby do obce. Bude záležať na naplnenosti nádob, pretože chceme platiť iba za vývoz plných nádob.

 

Vážení občania, verím, že svojou disciplínou pri separácii všetkých druhov odpadov prispejeme k zlepšeniu životného prostredia v obci a v konečnom dôsledku aj šetreniu finančných prostriedkov.

V Kočíne, dňa 18.12. 2020

 

                                                                                                          Ing. Štefan Lányi

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

Dátum vloženia: 18. 12. 2020 12:08
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 12. 2020 12:26
Autor: Obec Kočín-Lančár

Sociálne siete

Čo všetko patrí do triedeného zberu plastov?

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:71
TÝŽDEŇ:654
CELKOM:304645